RTS Nauka: Programska šema - sreda, 12. feb 2020

06:35
Hemija za sve, veliki prirodni i sintetički molekuli: Enzimi, 5-7, r.
06:45
Viminacijum: Svetlosti moja
07:22
Hemija za sve, veliki prirodni i sintetički molekuli: Najlon, 6-7, r.
07:33
Nauka 2018: Word press, r.
07:50
Hemija za sve, veliki prirodni i sintetički molekuli: Poliuretani, 7-7, r.
08:00
Čitanje dozvoljeno, 1-5, r.
08:28
Nauka u pokretu: Tvoja Evropa, tvoj glas, r.
08:52
Hemija za sve, veliki prirodni i sintetički molekuli: DNK, 2-7, r.
09:00
Svet sutrašnjice: Besmrtnici, r.
09:53
Hemija za sve, veliki prirodni i sintetički molekuli: Ugljenik i njegova familija, 1-7, r.
10:02
Mladi genijalni umovi: Mančester, 4-6, r.
10:50
Hemija za sve, veliki prirodni i sintetički molekuli: Skrob, 3-7, r.
11:00
Pomoć za pingvine, 3-4, r.
11:49
Hemija za sve, veliki prirodni i sintetički molekuli: Albumin, 4-7, r.
11:57
Nauka 1970: Kad ceo svet bude škola, r.
12:40
Hemija za sve, veliki prirodni i sintetički molekuli: Enzimi, 5-7, r.
12:49
Istorija nauke: Jovan Cvijić
13:00
Kina, ponovni susret sa Arktikom: Na kraju sveta, 1-8, r.
13:52
Hemija za sve, veliki prirodni i sintetički molekuli: Najlon, 6-7, r.
14:03
Nauka 2018: Word press, r.
14:20
Hemija za sve, veliki prirodni i sintetički molekuli: Poliuretani, 7-7, r.
14:28
Čitanje dozvoljeno, 2-5
16:00
Škola za genijalce, 7/26
17:18
Tehnologije 79, Mobilno poslovanje
17:48
Kuća nauke, Politehnika škola za nove tehnologije
18:19
Beogradsko blago, Muzej nauke i tehnike
18:30
Priča o porcelanu, 3/6
19:21
Nauka u pokretu, Tajna menopauze 3/6
19:49
Paleta kulturnog nasleđa, Likovni umetnici
20:04
čitanje dozvoljeno, 2/5
20:32
Nauka 2018, Veliki podaci
21:00
Škola za genijalce, 7/26,
21:27
Filozofija i … Filozofija i antika
21:55
Biblijske misterije, Sodoma i Gomora
22:41
Istorija nauke, Kosta Stojanović
22:55
Svet sutrašnjice, Pod nadzorom, 13/20
23:55
Priča o porcelanu
00:46
Književni priručnik , čitanje dozvoljeno
01:15
Tehnologije 79, Mobilno poslovanje
01:45
Istorija nauke, Kosta Stojanović
01:59
Kuća nauke, Politehnika škola za nove tehnologije
02:29
Mislim Nušić
03:25
Via Militaris, Koridor, Usporeni razvoj
04:17
Tv feljton, Spone i vremena Miodraga Pavlovića
05:21
Trag u vremenu: Zaveštanje jezika