RTS Nauka: Programska šema - ponedeljak, 24. feb 2020

06:25
Obrazovno ogledalo: Indija, radost nije umrla
06:57
Čitanje dozvoljeno
07:25
Kuća nauke: Fizički fakultet
07:55
I bez muke ima nauke: Kosmos
08:17
Dobro je … dobro znati: Funkcionalna medicina
08:46
I bez muke ima nauke: Kosmos
09:10
Naučni kafe: Tragovima života u svemiru
09:43
Istorija nauke: Milan Nedeljković
09:55
Naučni intervju: Bojana Gligorijević
10:20
Sve boje interneta: Sve boje jednog klipa
10:29
Da li znaš: Zašto ne volimo da čekamo u redu?
10:37
Svetski izazov: Rolf Diter Hojer
10:56
Nauka u pokretu: Industrija 04
11:26
Novi Srpski umovi: Institut Biosens
11:41
Hemija za sve, u kuhinji jednog hemičara : Voda
11:49
Obrazovno ogledalo: Oči govore
12:17
Nauka 2018: Sreća
12:46
Geniji: Openhajmer protiv Hajzenberga
13:32
Da li znaš: Da li bebe imaju super moć ?
13:39
Sve boje interneta: Sve boje jednog klipa
13:46
Naučni intervj: Bojana Gligorijević
14:12
Uzdizanje mašina: Nosač aviona
15:46
Da li znaš: Zašto se stidimo ?
16:01
I bez muke ima nauke: Ljubav
16:23
Svet budućnosti: Karta za vino
16:28
Nauka u pokretu: Primenjeno znanje
17:43
Nauka 2018: Zamke samopomoći
18:11
Istorija nauke: Vladimir Jakšić
18:21
Eko zablude: Ugljen dioksid
18:26
Ponovni susret sa Arktikom: Opasnost od hladnoće, 3-8
19:18
Nauka u selu: Pametna poljoprivreda
19:46
Da li znaš: Zašto se stidimo ?
19:55
Razotkrivanje zaborava: Karta za vino
19:57
Odliv mozgova: Ivana Ivković
20:27
Kuća nauke: Arheologija
20:58
Nauka u pokretu: Primenjeno znanje
21:27
Nauka 2017: Strah
21:56
Razotkrivanje kosmosa: Mars
22:43
Od pigmenta do koncepta: Ikona i enkaustika
22:57
Svet budućnosti: Super čovek budućnosti
23:44
Da li znaš: Zašto se stidimo ?
23:54
Razotkrivanje zaborava: Karta za vino
23:58
Ponovni susret sa Arktikom : Opasnost od hladnoće, 3-8
00:49
Odliv mozgova: Ivana Ivković
01:19
Istorija nauke : Vladimir Jakšić
01:29
Eko zablude : Ugljen dioksid
01:34
Nauka 2018: Zamke samopomoći
02:03
Nauka 2017: Strah
02:31
Kuća nauke: Arheologija
03:03
TV feljton: Priča o Lojdu
03:33
Rezervati prirode: Parkovi za prirodu i ljude
04:02
Istorija nauke: Vladimir Jakšić
04:13
Da li znaš: Zašto se stidimo ?
04:22
Razotkrivanje zaborava: Karta za vino
04:26
Vidik: Ekstremna budućnost
05:27
Šta su sve tehnologije učinile za nas: Zdrastveni karton
05:56
Nauka u pokretu: Primenjeno znanje