Čitaj mi!

Glamoč

Srbi su većinsko stanovništvo u Glamoču, ali i pored toga njihova deca nemaju pravo da se školuju na srpskom jeziku. Jedini izbor koji se nudi deci srpske nacionalnosti je da nastavu prate na hrvatskom ili bosanskom jeziku.

„Srpski jezik se ne koristi jer programe obrazovanja donosi kantonalno ministarstvo prosvete koje je uvelo zakonsku odrednicu da u jednom odeljenju mora biti 18 učenika iste nacionanosti da bi ono imalo svoju nacionalnu grupu predmeta. To se ovde ne može postići jer nema 18 učenika svih nacija po odeljenju" - kaže za emisiju Kvadratura kruga Radovan Marković načelnik opštine Glamoč.

Glamoč pripada Livanjskom kantonu kojim, uglavnom, upravljaju Hrvati. Ustav Bosne i Hercegovine, Srbima kao i svim drugim narodima u BiH garantuje školovanje na maternjem jeziku.

"Šta to vredi kada se u ovoj zemlji ne poštuje ni Ustav ni odluke Ustavnog suda" - kaže načelnik opštine Glamoč u kojoj su Srbi i dalje na vlasti.

Uz srpski jezik u Glamoču je proterana i ćirilica koja je izbrisana sa većine tabli i putokaza u ovoj opštini.

Posle hrvatske akcije Oluja srpsko stanovništvo je prognano iz Glamoča u koji se do danas vratilo svega 15 odsto njegovog predratnog stanovništva. Zato je do pre nekoliko godina na ulasku u Glamoč pisalo: Dobro došli u Glamoč, mi smo u Banjaluci.

Urednik: Branko Stanković
Snimatelj: Darko Bursać
Montaža: Marija Baronijan Šašić