Životna sredina i zdravlje: Medicinski i farmaceutski otpad

Medicinski otpad nastaje prilikom pružanja zdravstvenih usluga: prevencije, dijagnostike ili lečenja.

Nije sav medicinski otpad opasan. Između 10 i 25% medicinskog otpada je opasan otpad rizičan po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Kako postupamo sa njim i farmaceutskim otpadom? I sami često odbacujemo lekove sa isteklim rokom trajanja u kontejnere, umesto da ih odložimo na posebno mesto. Apoteke ih obično ne primaju, iako je zakonom predviđeno da se upravo preko njih rešavamo ovog otpada.

I male koncentracije određenih supstanci u lekovima mogu da imaju štetno dejstvo na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zato je pogrešno mešati ih sa komunalnim otpadom ili bacati u kanalizaciju, jer tada lako dospevaju u podzemne i površinske vode. Dalje preko lanca ishrane ove supstance dospevaju u biljni i životinjski svet, a na kraju i do ljudi.

Brojne studije dokazale su prisustvo citostatika i psihoaktivnih supstanci u površinskim vodama, čak i prisustvo u vodi za piće.

Autor i urednik: Aleksandra Božović.

broj komentara 0 pošalji komentar