Priča o Bogu sa Morganom Frimenom

Epski serijal koji istražuje kako su religije oblikovale svetsku istoriju - i kako i dalje utiču na živote svakoga od nas bez obzira na to u šta verujemo ili ne verujemo.

Oskarovac Morgan Frimen obilazi sveta mesta širom planete, a svaka epizoda se bavi različitim aspektima religioznosti i pokušava iz različitih uglova da pristupi pitanju postojanja Boga i svim ostalim nedoumicama i pitanjima koja odatle proizilaze. Odgovore na ova pitanja pokušavaju da ponude pripadnici različitih religija i filozofskih škola.

Šesta epizoda: Moć čuda

Vernici smatraju da im se Bog obraća putem čuda i da su čuda dokaz božanskog. Većina vernika veruje da Bog pazi na nas. U svakom trenutku svakog dana vodi nas i čuva. Za hrišćane su čuda dokaz da život nije nasumičan. Veruju da Bog interveniše s razlogom.

Jevreji takođe veruju u čuda. Njihova vera je izgrađena na temelju Božje intervencije. Kinezi veruju da postoji razlog za sve što se dešava. U čovekovoj je prirodi da uoči simfoniju u kakofoniji događaja. Ali to ne znači da božansko proviđenje ne postoji.

Morgan Frimen kreće na putovanje da otkrije moć čuda. Pokušaće da otkrije šta je to sreća, a šta sudbina. Videće kako vera u čuda može da promeni istoriju. Da li je vera u čuda vera da je život nešto više od onog što vidimo, prihvatanje da postoji nešto što nas sve povezuje, što nas spaja?

broj komentara 0 pošalji komentar