Velikani: Knez Lazar (oko 1329-1389)

Zahvaljujući diplomatskoj akciji kneza Lazara, na grobu cara Dušana u manastiru Sv. arhanđela kod Prizrena skinuta je anatema sa srpske crkve i srpskog naroda.

To će knezu Lazaru doneti ugled vladara cele Srbije. Nastojao je da proširi granice svoje države. Širenje srpske države navodi Turke da pojačaju pritisak na savez bana Tvrtka i kneza Lazara, kako bi ga konačno razbili. U boju na Pločniku kod Prokuplja osmanlijska vojska poražena je od vojske kneza Lazara. Ali, sultan Murat I sa sinovima Bajazidom i Jakubom stigao je 1389. godine pred Kosovo polje. Ceo tok Kosovske bitke za istoričare još predstavlja tajnu. Neizvestan je i njen ishod, pošto su najstariji izvori u raskoraku sa onima iz kasnijeg vremena.

Za pretpostviti je da su Osmanlije, kao vešti osvajači i političari, pre boja na Kosovu, ponudili knezu Lazaru da zajedno sa njima krene na Evropu. Šta bi bilo da je prihvatio? Sa svojom vojskom mogao bi da napreduje i da proširuje državu. Ali, knez Lazar, verujući da je "bolje da nas unuci mrtve pamte, nego da nas sinovi žive zaborave", odlučio je da bez Evrope, a za Evropu, stane na branik ispred zla i da podnese najveće žrtve. Evropa mu se za to neće nikad dostojno zahvaliti. Naprotiv.

Urednik i scenarista serije je Momir Karanović, a reditelj Ivan Popović.

broj komentara 0 pošalji komentar