Šta su sve tehnologije uradile za nas: Istorija farmacije

Farmakoistorijska zbirka Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u posedu je fakulteta od 1952. godine. Zbirka je kompleksna i sadrži tri celine: bibliotečku, arhivsku i predmete.

Inicijalna zbirka bila je vlasništvo mr Andrije Mirkovića koji je bio i prvi nastavnik Istorije farmacije na Farmaceutskom fakultetu. Još 1948. godine, rešenjem Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture i prirodnih retkosti u Beogradu, zbirka je proglašena opštenarodnim dobrom, a po obimnosti, uređenosti i predmetima kao jedina zbirka takve vrste kod nas.

Mr Andrija Mirković zalagao se za sistematsko sakupljanje starina iz apoteka i predaju istih Muzeju Farmaceutskog fakulteta.

Zbirka se tokom godina uvećavala i danas se uvećava putem poklona pojedinačnih predmeta, knjiga ili arhivskog materijala ili celokupnih zaostavština farmaceuta koji su na taj način želeli da se trajno sačuva sve ono što može doprineti proučavanju i valorizaciji istorije farmacije.

Danas je Muzej u postupku dobijanja rešenja od strane Ministarstva kulture kao Muzej u sastavu Farmaceutskog fakulteta. Za to vreme celokupna zbirka uživa prethodnu zaštitu. Sa bibliotečkom celinom najviše smo napredovali i već je dobila Mišljenje relevantne institucije, Biblioteke grada Beograda, da po značaju treba da dobije status kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Ostali su još neki tehnički detalji da bi ta procedura ušla u završnu fazu.

U toku formiranja Biblioteke celine, Farmaceutski fakultet je u 2016. i 2017. godini konkurisao kod Ministarstva kulture i informisanja na konkursu za projekte finansiranja i sufinansiranja iz oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja stare i retke bibliotečke građe i u oba projektna ciklusa fakultet je dobio sredstva za restauraciju i konzervaciju određenog broja bibliotečkih jedinica koje spadaju u staru i retku knjigu.

Druge dve celine su takođe u fazama intenzivnog rada. Muzejski predmeti podležu specifičnoj obradi baš kao i arhivska građa. Uz pomoć institucija nadležnih za te oblasti, a to su Muzej nauke i tehnike i Arhiv Beograda, nakon obrade, prelazi se u fazu proglašenja kulturnog dobra od velikog tj. izuzetnog značaja.

Sve ukupno, Farmaceutski fakultet poseduje i neguje kulturnu baštinu koja ima neprocenjivu vrednost u svakom smislu. Po obimnosti predstavlja najveću farmakoistorijsku zbirku u ovom delu Evrope. Po značaju predstavlja izuzetno važnu zbirku preko koje se neposrednim detaljnim izučavanjem i prezentacijom rezultata može precizno utvrditi i sagledati razvoj farmacije na prostoru ne samo Srbije, već i regiona.

U emisiji učestvuju prof. dr Zorica Vujić, dekan Farmacetskog fakuteta, Univerziteta u Beogradu, prof. dr Dušanka Krajnović, prof. dr Aleksandra Zeljković i spec. farm. Jelena Manojlović, takođe sa Farmaceutskog fakulteta.

Urednica i scenaristkinja je Olivera Kosić, muzička urednica Vladana Marković, snimatelji Slobodan Grče, Aleksandar Stepić, Milan Stanić, tonski snimatelj Slaviša Petrović, montažer Zoran Popović i rediteljka Milica Mitrović.

broj komentara 0 pošalji komentar