Trezor: Slučajni i namerni posetioci i učesnici "Tvoje televizije", oktobra 2008

Tvoja televizija

Tvoja televizija, drugi i treći dan - skraćene emisije Televiziju čine trema, slava, iskustvo i Televizija treba da podstiče radoznalost - Na stolu TV Studija, čekala su spikere dobrovoljce košuljice Dnevnika od 21. i 22. oktobra 1960 i (dežurni urednici Branko Nikolić, Igor leandrov; spiker Miodrag Zdravković), a te su čitali su vesti čitali mlađi i stariji  posetioci Sajma, slučajni i namerni posetioci našeg Štanda, a u dužem razgovoru zadržali su se Miodrag Zdravković, sekretarica režije Milka Danilović, urednice Radmila Radaković, Lidija Božić, vozač RK Mile Medenica, rukovodilac Emisionog objekta inž. Norbert Drajer,  tehničko vođstvo inž. Ljubomir Jelić, novinar Dušan Čukić, karikaturista Dragutin Milanović, književnik Radomir Smiljanić; aforističar Vladimir Jovićević Jov; izdavač Petar Živadinović

- Snimano od 20. do 26.10.2008, premijero emitovano 27. i 28. oktobra 2009, reprizirano 5. i 6. januara 2010, Redakcija za istoriografiju

broj komentara 0 pošalji komentar