Nauka 50: Kvark

Fizičari, Mari Gel-Man i Džordž Cvajg, nagovestili su 1964, nezavisno jedan od drugog, postojanje kvarka. Kako je moguće da nisu znali šta onaj drugi istražuje? Džerom Fridman, jedan od trojice ovenčanih Nobelom za otkriće kvarka, ne odbacuje mogućnost da u moćnijim akceleratorima zavirimo u sastav kvarkova?

Pedeset ni po čemu nije osobit broj, ali nije ni nezanimljiv. Pitagorejci ga nisu slavili, iako su brojevima pripisivali božanska svojstva. Ni savremeni matematičari ga ne izdvajaju. Deljiv je sa 1, 2, 5, 10, 25 i sa samim sobom, rimski se piše kao veliko latinično slovo L, u računarskom ili digitalnom obliku to je niz od 110010, u "Kabali" postoji 50 kapija mudrosti i 50 kapija nečistoće, u religiji - pa i u svakodnevnom životu - obeležava veliki jubilej, u procentima označava savršenu polovinu, u fizici je jedan od sedam "magičnih brojeva" koji predstavljaju zbir izuzetno čvrsto povezanih protona ili neutrona u jezgru atoma, a u hemiji je to atomski broj kalaja. U sledećim sedmicama naši sagovornici razotkriće vam šta svaki od navedenih pojmova oličava u duhu najnovijih naučnih saznanja i u svetlu najdrevnijih tumačenja.

"Tri kvarka za mistera Marka", uzvikuje neko u romanu Džejmsa Džojsa "Fineganovo bdenje". Ko bi rekao da će igranju rečima sklon irski pisac biti, na izvestan način, upleten u jedan od najvećih podviga u fizici - otkriće čestica nazvanih tim neobičnim imenom. Čestica koje su zauvek, u parovima od dve ili tri, odskora i pet, zatočene u protonu i neutronu. Do dana današnjeg nijedan kvark nije izdvojen, jer je sa ostalima povezan veoma jakom silom, ali posredno je opažen u ogledima 1967. godine u Fermi laboratoriji u SAD. Izvodili su ih Ričard Tejlor, Džerom Fridman i Henri Kendal, kasnije ovenčani Nobelovom nagradom. Da li su "Greške vrata otkrića", što je svojevremeno izjavio isti spisatelj? U potragu za najsićušnijom mrvicom materije, koja se pojavljeuje u devet obličja, kreće autor serije Stanko Stojiljković sa prof. dr Jovanom Puzovićem sa Fizičkog fakulteta u Beogradu.

Autor serije: Stanko Stojiljković
Urednik serije: Aleksandra Daničić
Montaža: Vladimir Jović
Režija: Milica Mitrović

broj komentara 0 pošalji komentar