Korak po korak matematika

11.emisija: Skockajmo kvadar, 12. emisija: Oko kruga i kružnog prstena

Serija: Korak po korak matematika (matematika za malu maturu) je animirana serija prilagođena učenicima osnovne škole koji pripremaju svoj završni ispit.

Kroz emisije su obrađene sledeće teme: Brojevi i operacije sa njima, algebra i funkcije, geometrija, merenje, obrada podataka. Prijemni je koncipiran na osnovu Standarda postignuća za kraj obaveznog obrazovanja, na tri nivoa: osnovnom, srednjem i naprednom. Nivoi standarda opisuju u kom stepenu je učenik ovladao određenim znanjima i veštinama. Ovako definisani standardi, kao standardi postignuća, vode ka razvijanju znanja, specifičnih veština i kompetencija koje mogu da imaju svoju primenu ne samo tokom školovanja, već i nakon završene škole. Ukratko standardi predstavljaju suštinska znanja, veštine i umeća koje bi učenici trebalo da poseduju na kraju određenog ciklusa obrazovanja.

Ozbiljnost i važnost sadržaja uticao je na sam koncept serije, tako da je animacijom urađena izrada zadataka. Serija je vizuelno efektna, usmerava pažnju gledalaca na samu suštinu problema i daje mogućnost lakog praćenja i uključivanja u samo rešavanje zadataka. Na kraju svake emisije, postavlja se zadatak, kako bi gledaoci mogli da provere svoje znanje, i da imaju uvid u razumevanje date teme.

Urednik serije: Tanja Čanić-Mlađenović
Dizajn i animacija: Luka Spaić
Scenario: Aleksandra Rosić

broj komentara 0 pošalji komentar