Šta su sve tehnologije uradile za nas

Elektronski zdravstveni karton

Napredak u uvođenju informacionih tehnologija krajem 20 veka, omogućio je brojne novine u zdravstvenim sistemima, počela su da se uvode dokumenata generisana računarom - poput lekarskih izveštaja, otpusnih lista, ekspertiza, mišljenja, rezultata laboratorije, rezultata snimanja i formiranja specifičnih baza podataka o pojedinim bolesnicima u okviru bolničkih sistema.

Posle zdravstvenih knjižica, u Srbiji se ove godine, planira i uvođenje elektronskih kartona u kojima će svi podaci o pacijentu i lekarima biti dostupni na jednom mestu. O tome će biti reči u ovoj emisiji.

Centar za istraživanje programa i auditorijuma RTS, obradio je anketu na uzorku od 800 domaćinstava u Srbiji u kojima je anketirano po jedno lice starije od 18 godina, a pitanja su se između, ostalih i odnosila na mišljenje stanovništva o korišćenju elektronskoih zdravstvenih dokumenata i procedura. Tako na primer na pitanje da li je elektronska procedura zakazivanja specijalističkih pregleda preko lekara opšte prakse komplikovana 43,1% ispitanika misli da nije, dok 23,6% misli da jeste komplikovana. Trećina ispitanika nije znala da odgovori na ovo pitanje. Na pitanje da li se elektronskim zakazivanjem dolazi brže do željenog pregleda: 26,2% misli da se dolazi brže, dok 20, 7% misli da se dolazi sporije do željenog pregleda. Na pitanje da li su sigurni u zaštitu podataka u elektronskom kartonu, 23,5% jesu, dok 25,8% nisu sigurni u zaštitu podataka.

U emisiji učestvuju: prof. dr Andrija Bogdanović KCS, Klinika za hematologiju
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; prof. dr Nada Kostić, internista-endokrinolog, član Republičke komisije za dijabetes Ministarstva zdravlja i prof. dr Dragana Grbić, specijalista soc. medicine, GAK "Narodni front", Načelnik odeljenja za planiranje, organizaciju, medicinsku statistiku i informatiku.

Urednica je Olivera Kosić, a rediteljka Milica Mitrović.

 

 

broj komentara 0 pošalji komentar