Velikani: Miloš Obrenović (1783-1860)

Po rečima Vuka Karadžića Miloš "nije bio nejunačan knez, bar u prvom ustanku". Posle Hadži Prodanove bune Osmanlije su zavele još žešći teror. Narodne vođe sklonile su se u zbegove.

Narod je zatražio da Miloš bude vođa novog ustanka. On je 1815. na Cveti razvio u Crnući barjak, a okupljenom narodu uputio je čuvene reči: "Evo mene, a eto vama rata sa Turcima!" Imao je 32 godine. Objavio je i lozinku da "ne ratuje protiv sultana", nego "protiv onih koji su se odmetnuli od njega". Istu politiku prema Turskoj primenjivao je Karađorđe. Učvršćenju vladajuće pozicije knjaza Miloša najviše su doprineli vojni uspesi u bojevima na Ljubiću, Paležu, Požarevcu, Dublju... Za razliku od Karađorđa, on je znao kako da vojne pobede pretoči u političku vlast. Da bi tu vlast održao, nije prezao ni od ubistava onih koji su suprotno mislili. "Oni koji hoće slobodnim postati, govorio je, imaju svakakvim putem ka tome ići". Miloš će uspeti da samostalnost Srbije ozakoni hatišerifom, pročitanim na Tašmajdanu 1830. Bio je i ostao nepismen, ali je imao izuzetno pamćenje. Dugo je pisarima diktirao prepisku, a oni su morali da njegove misli doslovno prenose na hartiju. Ostavio je za sobom 84 državne, opštinske i seoske škole, prve gimnazije, i najviše škole, Bogosloviju i Licej. Ni za jednog drugog vladara u Srbiji nije dignuto ili obnovljeno više manastira i crkava. Umesto starih narodnih vidara sve više je školovanih lekara. Epidemija kuge tako je sprečena, a sifilis iskorenjen. Znatno su unapređeni i poljoprivreda, rudarstvo, poštanska služba itd...

Urednik i scenarista serije je Momir Karanović, a reditelj Ivan Popović.

broj komentara 0 pošalji komentar