Nauka 50: Nuklearka

Zbog čega su obični ljudi i dalje zastrašeni nuklearnim elektranama, uprkos stručnim mišljenjima? Nasuprot povremenim lošim vestima, maltene sve velike zemlje ponovo grade nuklearke. Zašto? Kako trajno zbrinuti tone radioaktivnog otpada i postoji li pouzdan postupak? Kada se očekuju potpuno bezbedni reaktori koji isključuju svaku ljudsku grešku, čak i posledice nepredvidivih prirodnih stihija?

Pedeset ni po čemu nije osobit broj, ali nije ni nezanimljiv. Pitagorejci ga nisu slavili, iako su brojevima pripisivali božanska svojstva. Ni savremeni matematičari ga ne izdvajaju. Deljiv je sa 1, 2, 5, 10, 25 i sa samim sobom, rimski se piše kao veliko latinično slovo L, u računarskom ili digitalnom obliku to je niz od 110010, u "Kabali" postoji 50 kapija mudrosti i 50 kapija nečistoće, u religiji - pa i u svakodnevnom životu - obeležava veliki jubilej, u procentima označava savršenu polovinu, u fizici je jedan od sedam "magičnih brojeva" koji predstavljaju zbir izuzetno čvrsto povezanih protona ili neutrona u jezgru atoma, a u hemiji je to atomski broj kalaja. U sledećim sedmicama naši sagovornici razotkriće vam šta svaki od navedenih pojmova oličava u duhu najnovijih naučnih saznanja i u svetlu najdrevnijih tumačenja. U ovoj epizodi "Nauke 50" autor serije Stanko Stojiljković razgovara sa prof. dr Jasminom Vujić.

Jedna od najcenjenijih Srpkinja današnjice, prof. dr Jasmina Vujić je naučnik i stručnjak svetskog glasa u oblastima nuklearne fizike, analize i dizajna nuklearnih reaktora najnovije generacije, primene zračenja u medicini i industriji, kao i u oblasti nuklearne sigurnosti. Prof. dr Jasmina Vujić je prva žena dekan katedre za nuklearni inženjering na jednom od 10 najboljih i najcenjenijih fakulteta u Americi, na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju. Nakon dekanske pozicije, ostala je redovan profesor na fakultetu dok je ujedno radila na osnivanju Centra za nuklarna istraživanja, čiji je i direktor. Potpredsednik je Tesla memorijalnog udruženja u Njujorku. Nekadašnji je naučni saradnik Instituta za nuklearne nauke Vinča.

Autor serije: Stanko Stojiljković
Urednik serije: Aleksandra Daničić
Montaža: Vladimir Jović
Režija: Milica Mitrović

broj komentara 0 pošalji komentar