Dan kada sam odlučio da ostanem

Dan kada sam odlučio da ostanem je lični doživljaj jednog od prelomnih događaja u novijoj istoriji Srbije koji je na presudan način uticao na dalji tok razvoja srpskog društva u celini.

Film je snimljen vrlo pokretnom kamerom iz subjektivne vizure, iz pozicije učesnika događaja, ali koristi prosede neuobičajen za dokumentarni film i bliži je eksperimentalnoj filmskoj formi. I pored toga, budući da ne koristi literarnu naraciju i ne sadrži nikakve komentare i dnevno-političku interpretaciju, autor drži faktografije i uzročno-posledičnih odnosa i sleda postupaka.

Autor filma Predrag Bambić koristi u filmu dve vrste filmskih arhivskih materijala: filmske materijale nastale tokom turbulentne poslednje decenije dvadesetog veka na prostoru tadašnje Jugoslavije zahvaćene ratom za secesiju pojedinih republika od federacije koji su korišćeni kao građa za uvodnu sekvencu filma koja opisuje pretekst događaja 5. oktobra 2000. Drugi i veći deo filma koristi filmski materijal nastao tokom masovnog protesta tog dana, od ranog jutra do kasne noći, sagledanog u potpunosti iz subjektivne vizure ali bez ikakvih izobličenja i interpretacije faktičkog sleda događaja koji su doveli do eskalacije, paljenja zgrade skupštine Srbije i potom do pada režima Slobodana Miloševića.

Osim što svojim prosedeom predstavlja audio-vizuelno svedočanstvo o toku jednog važnog istorijskog događaja, film se odlikuje eksperimentalnim i cinema-verite pristupom. Dodatni kvalitet je činjenica da je film komletno autorsko delo Predraga Bambića jer je u celosti sagrađen od vizuelnih materijala koje je lično snimio autor filma.

Scenario i režija: Predrag Bambić

broj komentara 0 pošalji komentar