Trag u prostoru: Priče iz Bosutske šume

Bosutske šume se nalaze u jugozapadnom delu Srema, na tromeđi republike Srbije, Hrvatske i Bosne, odnosno Rublike Srpske. To je najveće područje nizijske šume hrasta lužnjaka u Srbiji, a zajedno sa Spačeskim šumama, u republici Hrvatskoj, sa kojima čine jedinstvenu celinu, ovo je najveće područje lužnjakove šume u celoj Evropi.

Za hrast lužnjak kažu da je izuzetno plemenito drvo, a mnogi će reći čak da je mera za kvalitet drveta. Zašto danas pričamo o Bosutskim šumama? Odabrane su kao pilot projekat za vrednovanje ekosistemskih usluga. To je relativno nov pojam u šumarstvu. Šumarska praksa često i dalje o nedrvnim šumskim proizvodima govori kao o sekundarnim. Koncept ekosistemskih usluga izjednačava njihov ekonomski značaj.

Hrana, odeća, stanovanje, prevoz, lekovi, energija, sve su to usluge različitih ekosistema. Za Studiju o ekosistemskim uslugama Bosutskih šuma odabrane su četiri najvažnije dobrobiti prirode: a to su proizvodnja drveta, odbrana od poplava, tradicionalno svinjarstvo u šumama, odnosno žiropaša, i četvrti aspekt su retke zaštićene biljne i životinjske vrste.

Narvno pitaćemo kako žiropaša, odnosno tradicionalno stočarstvo može doprineti efikasnijoj zaštiti od poplava? Zašto višenamensko korišćenje određenog područja, odnosno kombinovanje šumarstva sa tradicionalnim stočarstvom može povećati ukupnu dobit?

Studiju slučaja Bosutskih šuma su realizovali Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa JP "Vojvodinašume" i Javnim vodoprivrednim preduzećem "Vode Vojvodine" iz Novog Sada.

urednik: Milica Barjaktarević
snimatelj: Vasko Vasović
montažer: Branislava Teodosić

broj komentara 0 pošalji komentar