Nauka 50: Simetrija

Šta bi se dogodilo sa kosmosom da je opstala prvobitna simetrija - podjednak broj čestica i antičestica? Da li je princip simetrije i dalje svevažeći u kosmosu? Zašto je simterija utkana u sve temeljne fizičke zakone? Šta to sprečava da simetrija i asimetrija postoje jedna nezavisno od druge? Da li bi bez simetrije u vremenu isti uzroci imali danas jedne, a sutra druge posledice? Možemo li zaključiti da se simetrija i asimetrija nadmeću u prirodi, nauci i umetnosti?

Pedeset ni po čemu nije osobit broj, ali nije ni nezanimljiv. Pitagorejci ga nisu slavili, iako su brojevima pripisivali božanska svojstva. Ni savremeni matematičari ga ne izdvajaju. Deljiv je sa 1, 2, 5, 10, 25 i sa samim sobom, rimski se piše kao veliko latinično slovo L, u računarskom ili digitalnom obliku to je niz od 110010, u "Kabali" postoji 50 kapija mudrosti i 50 kapija nečistoće, u religiji - pa i u svakodnevnom životu - obeležava veliki jubilej, u procentima označava savršenu polovinu, u fizici je jedan od sedam "magičnih brojeva" koji predstavljaju zbir izuzetno čvrsto povezanih protona ili neutrona u jezgru atoma, a u hemiji je to atomski broj kalaja. U sledećim sedmicama naši sagovornici razotkriće vam šta svaki od navedenih pojmova oličava u duhu najnovijih naučnih saznanja i u svetlu najdrevnijih tumačenja. U ovoj epizodi "Nauke 50" autor serije Stanko Stojiljković razgovara sa akademikom Nemanjom Kaloperom.

Akademik Kaloper je diplomirao na Fakultetu za Fiziku Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku tezu iz teorijske fizike odbranio je na Univerzitetu Minesote u Mineapolisu. Radi u oblasti kosmologije, kao što su kosmološka konstanta, kosmološki horizonti događaja i fizika crnih rupa. Redovni je profesor Odeljenja za fiziku Univerziteta Kalifornije u Dejvisu. Član je Američkog društva fizičara i Srpske akademije nauka i umetnosti - Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke. Simetrija je "osnovna i nama još nedokučiva tajna, nešto nalik, gramatičkim pravilima, jezika prirode", kaže akademik Kaloper, koji nam u emisiji razotkriva tajne simetrije.

Autor serije: Stanko Stojiljković
Urednik serije: Aleksandra Daničić
Montaža: Vladimir Jović
Režija: Milica Mitrović

broj komentara 0 pošalji komentar