Čas anatomije: Rodna (Ne) Ravnopravnost u jeziku

Jezik, kao sredstvo komunikacije, u civilizovanim društvima opstaje kroz sistem uređenih pravila. Ali ko, kako i kada ta pravila definiše i menja?

Učiteljica, sobarica, nastavnica, slikarka, profesorka, doktorka, odavno su u upotrebi. U novije vreme čujemo i za dramaturškinju, psihološkinju, sociološkinju... Pitanje rodne ravnopravnpsti u jeziku mesto je ukrštanja lingvističke ali i feminističke prakse. Nedavno je Odbor za standardizaciju srpskog jezika sastavio preporuku o tome "kako imenovati zanimanja i titule ženskih osoba". Ova preporuku nema obavezujući karakter i često je predmet rasprave u koju se uključuju lingvisti ali i celokupna javnost. Takođe, utisak je da u praksi imamo fleksibilan pristup pitanju rodno diferenciranog jezika te je novo izdanje Časa anatomije posvećeno upravo toj raspravi i pitanju: može li se normirati rodna ravnopravnost u jeziku?

Gosti su pesnikinja Radmila Lazić, profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici Marina Nikolić i profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vlado Đukanović

Urednice emisije: Marija Nenezić i Jasmina Vrbavac

Realizatorka: Maja Mandić

broj komentara 0 pošalji komentar