Novi srpski umovi, 10. epizoda

Sunčev sistem je dom osam planeta, velikog broja njihovih prirodnih satelita, kao i brojnih manjih objekata kao što su patuljaste planete, asteroidi i komete.

Asteroidi su mala tela Sunčevog sistema, prečnika od nekoliko metara do nekoliko stotina kilometara, koja se kreću u unutrašnjoj oblasti sistema. Kao i druga mala tela, asteroidi predstavljaju ostatke materijala koji nije iskorišćen za formiranje planeta i kao takvi, mogu se naći u svim delovima planetarnog sistema.

Najveći broj asteroida nalazi se između orbita Marsa i Jupitera, u takozvanom Glavnom asteroidnom pojasu. Procene naučnika govore nam da se u ovom pojasu nalazi nešto više od milion asteroida, prečnika većeg od 1 kilometra, kao i znatno veći broj onih manjih. Do danas je otkriveno preko 700 hiljada asteroida i taj broj se svakodnevno uvećava.

Drugu veću grupu asteroida, a za nas i posebno značajnu, čine asteroidi bliski Zemlji. To su objekti koji se kreću u okolini unutrašnjih planeta Merkura, Venere, Zemlje i Marsa i koji po prirodi svog kretanja često dolaze u blizinu naše planete. Poznato je nešto preko 20 hiljada ovakvih objekata, od čega je njih skoro hiljadu, prečnika većeg od 1 kilometra, dok su ostali manjih dimenzija.

Ove stene koje lutaju svemirom značajne su za ljude iz više razloga, a tri su glavna. Prvi je njihov naučni značaj, koji se pre svega ogleda u tome što nam kao ostaci iz procesa nastanka planeta, omogućavaju uvid u dogadjaje iz najranije faze Sunčevog sistema. Drugi razlog jeste potencijalna opasnost koju po živi svet na Zemlji predstavljaju asteroidi i druga mala tela.

I treći, sve aktuelniji, leži u činjenici da ovi objekti predstavljaju potencijalno veoma značajne izvore rudnih bogatstva. Ono što je do skora izgledalo skoro kao naučna fantastika, danas postaje realnost i već počinje da dobija dimenziju nove zlatne groznice. Istraživanjem asteroida veoma uspešno se bave i naučnici u Srbiji.

broj komentara 0 pošalji komentar