Barkod

U trećoj epiozodi "Barkoda" govorimo o elektronskim komunikacijama i tome sa kakvim problemima se suočavaju potrošači kada su u pitanju usluge kablovskih i mobilnih operatora.

Autor: Sanja Eker

Urednik: Darko Eker