Mira Adanja Polak: Ekskluzivno

Dobro je pitati - Sem Fabrici Ambassador Evropske Unije u Srbiji

Posle dve godine kako je u Srbiji ponovo sam u domu gospodina Fabricija i pitam ga kako je podneo izolaciju tokom korona epidemije.

Kako gleda danas na mogućnost povratka virusa u jesen.

Kako je podneo odvojenost od rotitelja koji žive u Italiji i kako je pomogao tokom kovida 19.

Koliko misli da je epidemija promenila način razmišljanja.

Kako će biti distribuirana vakcina protiv kovida 19 kada se otkrije.

Kako proverava informacije koje do njega dolaze.

Čitavo vreme karantina njegova kancelarija bila u njegovoj kući odakle je upravljao sa 700 projekata koje ima u Srbiji.

Šta je naučio u izolaciji i da li se promenio u nekim stavovima i razmišljanjima.