Trezor

Profesor dr Aleksandar Đurović, gost šeste emisije iz serije "Svet Miloša Jevtića"

Seriju emisija Svet Miloša Jevtića počeo je "Trezor" da snima 30. aprila 2015, i od tada povremeno prati ovog neumornog novinara i njegove razgovore i njegove sagovornike i mesta gde Jevtić najčešće i najviše voli da boravi. Svet Miloša Jevtića je njegova Kamenica, njegovo Valjevo, naročito Valjevska gimnazija, pa beogradski Studentski grad i Univerzitet. Njegov svet je Radio Beograd i 800 intervjua sa jugoslovenskom elitom: umetnici, naučnici, akademici, nikad političari, možda po neki društeno-politički radnik. Svet Miše Jevtića je u knjigama bilo da ih čita ili sam piše. A napisao je samo u kolekciji "Odgovori" više od 200 knjiga i postavio u proseku svakom oko 50 pitanja i isto toliko potpitanja - da bi dobio odgovore. Pitanja nikad ista, odgovori uvek različiti. Sve se to čuva i dopunjuje u Jevtićevom legatu u Narodnoj biblioteci. Tako je njegov svet, sada i naš svet, svet "Trezora" i svet naših gledalaca.

Poetika medicine, Svet Miloša Jevtića, šesta emisija - Gost "Trezora" i Miloša Jevtića je pukovnik prof. dr Aleksandar Đurović, profesor na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, na predmetima Fizikalna medicina i rehabilitacija i Filozofija i istorija medicine. Aleksandar Đurović rođen je 1958. u Sarajevu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Profesor dr Đurović je dugogodišnji specijalista fiziatrije i načelnik Klinike za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Vojnomedicinske akademije. Pored toga on je pesnik i besednik. Pored stručnih publikacija, objavio je i pet pesničkih zbirki. Miloš Jevtić i profesor Aleksandar Đurović nisu imali priliku da razgovaraju za emisiju Gost drugog programa na Radio Beogradu, ali knjiga je u pripremi, pa se i ovaj snimak može računati kao najava novog izdanja u kolekciji "Odgovori" (u međuvremenu, septembra 2017, izišla je iz štampe knjiga Poetika medicine)

- Učesnici: pukovnik Prof dr Aleksandar Đurović, načelnik klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA i profesor na Medicinskom fakultetu VMA; sagovornik Miloš Jevtić, novinar
- Snimatelj Bojan Marojević, asistent Saša Todorović, snimatelj zvuka Marko Buđen, rasvetljivač Mile Ilić, organizator Gordana Grdanović, urednik istraživač Marijana Čuturilo, grafička obrada Milena Marković, montažer Ljubomir Plavljanić, autor Bojana Andrić
- Snimano 26.01.2017, premijerno emitovano u "Trezoru" 16.06.2017, reprizirano 31.10.2017; Redakcija za istoriografiju