Mira Adanja Polak: Ekskluzivno

Odmeren i jasan - Jahel Vilan - Ambasador Izraela u Srbiji

Posetila sam novog Izraelskog Ambasadora Jahel Vilana koji je sa svojom suprugom Shiri i decom došao u Beograd.

Pažnju mi je privukla slika predaje akreditiva novog Izraelskog Ambasadora Jahel Vilana kojom prilikom je kod Predsednika Srbije došao sa čitavom porodicom.

Posetila sam ga u njegovom novom domu u Beogradu i upoznala njegovu ženu i decu.

Tokom svoje diplomatske karijere Jahel Vilan boravio je u mnogim zemljama uključujući Indiju, Vijetnam, Ameriku, Poljsku, Mađarsku.

Na univerzitetu u Tel Avivu diplomirao je političke nauke, a doktorirao je na studijama bezbednosti.

Njegovu analitičnost i neposrednost, zapazio je Simon Peres tada ministar inostranih poslova i njegovu karijeru usmerio ka diplomatiji.

Imala sam priliku da Jahel Vilana tokom snimanja bolje upoznam i sretnem njegovu porodicu.