Čitaj mi!

Tajne službe Srbije

Deseta epizoda dokumentarno-igranog serijala "Tajne službe Srbije" obiluje uzbudljivim obaveštajnim događajima u Jugoslaviji neposredno pred Drugi svetski rat. Britanska obaveštajna služba koristi sva moguća sredstva da Jugoslaviju odvoji od Hitlera i približi je saveznicima.

U tome je bio posebno aktivan britanski vojni ataše, pukovnik Klark, koji je bio u stalnom kontaktu sa komandantom jugoslovenskog vazduhoplovstva generalom Borom Mirkovićem, načelnikom vojne obaveštajne službe pukovnikom Žarkom Popovićem i povremeno sa pukovnikom Dražom Mihailovićem, koji je zbog tih kontakata kažnjen sa 50 dana vojničkog pritvora i po kazni prekomandovan u Mostar.

U ovoj epizodi gledaoci će videti da li je Draža Mihailović bio upoznat sa planovima za 27. mart i kakvu je ulogu u ovom puču imala britanska obaveštajna služba, a kakvu jugoslovenska služba i šef Servisa tajne vojnoobaveštajne službe, major Uglješa Popović. Kako je jugoslovenska obaveštajna služba došla do tačnih podataka o vremenu i načinu agresije na Jugoslaviju, posebno zločinačkom bombardovanju Beograda.

Kakva je u tome bila uloga jugoslovenskog vojnog atašea u Berlinu, pukovnika Vladimura Vauhnika. Na koji je način ovaj obaveštajac, o kome postoje različite ocene, dolazio do podataka i ko su mu bili izvori. Da li je Vauhnik bio spona između britanske obaveštajne službe i rukovodstva Abvera, uključujući i šefa ove vojne službe, admirala Kanarisa, koji nije podržavao Hitlera.

U igranom delu ove epizode glumac Dragan Boža Marjanović igra generala Dušana Simovića, a glumac Milan Prljeta načelnika vojne obaveštajne službe, pukovnika Vladimira Kalečaka.
Pisac scenarija je general Svetko Kovač, a narator je glumac Tihomir Stanić. Producentkinja dokumentarno-igranog serijala "Tajne službe Srbije" je Danka Milošević.