Čitaj mi!

Tajne službe Srbije

U trinaestoj epizodi serije "Tajne službe Srbije" prikazan je rat jugoslovenskih službi bezbednosti sa odmetničkim grupama u zemlji i ubačenim terorističkim grupama iz inostranstva.

U ovoj epizodi dat je odgovor na dileme vezane za hvatanje Draže Mihailovića i posebno ulogu Nikole Kalabića u tome. Gledaoci će saznati zbog čega je četnički vojvoda Dragutin Keserović odbio da sarađuje sa UDBOM u otkrivanju i hvatanju Draže Mihailovića.

Jedna od najvećih akcija jugoslovenskih službi u posleratnom periodu bila je operacija "Gvardijan", sa kojom će se gledaoci detaljnije upoznati. Ova operacija bila je odgovor na špijunsko-teroristički plan ustaške emigracije "10. travanj", koga su sačinili Pavelić i njegovi ratni zločinci.

Ustaško vođstvo je 18. maja 1947. godine donelo odluku da se na teritoriju Jugoslavije ubace terorističke grupe koje bi se povezale sa križarskim i ustaškim grupama u zemlji i nakon toga podigli ustanak na prostoru bivše NDH.

Gledaoci će saznati kako je UDBA ubacila svoje saradnike u rukovodstvo ustaškog pokreta, kanale prebacivanja i navodne prihvatne punktove na Papuku i Bilogori. Kako su veštim obaveštajnim igrama uhapšeni ratni zločinci Ljubo Miloš i Ante Vrban.

U ovoj epizodi biće prikazano kako je UDBA vrbovala Ljubu Miloša i na kojim ga je zadacima angažovala. Kako je UDBA došla do plana radio veza i šifre za radio stanice i na osnovu toga vodila igru sa ustaškim pokretom, koji je imao podršku nekih stranih obaveštajnih službi.

Posebno je interesantno zbog čega je jugoslovensko rukovodstvo tražilo da se prekine akcija kada je trebalo da bude uhapšen glavni organizator Božidar Kavran, a posle toga i Ante Pavelić. Na molbu rukovodstva operacije produžen je rad za još dvadesetak dana i uhapšen je Kavran, ali je najveći zločinac Pavelić ostao na slobodi.

U akciji "Gvardijan", koja je vođena 1947. i 1948. godine, uhapšeno je svih 19 ubačenih terorističkih grupa i uhapšeno ili ubijeno 96 terorista.

U igranom delu ove epizode učestvuju sjajni glumci Dušan Matejić, Marko Marković, Vukašin Jovanović i Ljubiša Milišić.

Producentkinja serije je Danka Milošević, autor scenarija Svetko Kovač, a narator glumac Tihomir Stanić.