Čitaj mi!

Srbija na vezi

U emisiji između ostalog...

U originalnom pismu, koje je Nikola Tesla pre 100 godina uputio svom prijatelju iz Amerike, čuveni naučnik jasno ističe svoju nacionalnost. Nedavno ga je javnosti predstavila Aleksandra Ninković Tasić, predsednica Društva "Mihajlo Pupin".

Kako je pismo stiglo do nje, zašto se o njemu do sada nije nista znalo, Aleksandra je govorila za našu emisiju.

Jedan interesantan projekat ujedinio je arheologe, muzeje i keramičare Španije, Nemačke, Mađarske i naše zemlje. Cilj je bio proniknuti u tajne izrade keramike u bronzanom dobu i uraditi identične replike. Našu zemlju predstavljao je Zavičajni muzej u Paraćinu.

Keti Fenslou je osnivač i predsednica Humanitarne organizacije "Naši Srbi" u Čikagu. Za svoj rad dobila je brojna značajna priznanja, među kojima je i Orden Svetog Save drugog stepena 2019. godine. Život i rad Keti Fenslou, po rođenju Katarina Dujanović, inspirisao je njenu unuku Lizi da pokrene projekat posvećen baki.

Radovi na modernizaciji i proširenju aerodroma "Nikola Tesla" uveliko traju. Plan je da do isteka koncesije 2043. godine, beogradski aerodrom opslužuje 15 miliona putnika godišnje...

Urednici emisije Tanja Adamović i Goran Maslar