Čitaj mi!

Kako naučiti matematiku

10. epizoda: Koordinate i linearna funkcija

Serija Kako naučiti matematiku - I ciklus, ima ukupno 12 emisija i namenjena je prvenstveno učenicima osnovne škole.

Serija ima za cilj da pomogne učenicima da se što brže i lakše pripreme za polaganje prijemnog ispita.

Zadatke će rešavati njihovi vršnjaci.

U emisijama će se ukratko ponoviti šta su: racionalni i iracionalni brojevi, stepen i kvadratni koren, algebarski izrazi- polinomi, mnogouglovi, četvorouglovi, trouglovi, Pitagorina teorema, razlomci, linearne funkcije, kupa, valjak, lopta, prizma, sistemi jednačina i mnogo toga...

U ovoj emisiji gledaoci će imati prilike da saznaju šta je to koordinatna ravan, zatim ko je uveo najvažnije matematičko preslikavanje kojim se uspostavlja veza izmedju algebre i geometrije, šta je to linearna funkcija i kako se definiše...

Urednik: Tanja Čanić-Mlađenović