Čitaj mi!

Novi srpski umovi 3: Alternativa antibioticima u živinarstvu

Šta sve može da zameni antibiotike u živinarskoj proizvodnji, otkriva Nikola Puvača - doktor biotehničkih nauka i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u oblasti toksikologije i molekularne genetike.

Nikola je student završne godine doktorskih studija veterinarske medicine Poljoprivrednog univerzitea u Tirani, a nedavno se odazvao pozivu za doktorske studije Medicinskog fakulteta u Španiji u oblastima mikrobiologije i biostatistike. Završio je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.

Svojm istraživačkim radom odgovara na jedno od ključnih pitanja savremene živinarske proizvodnje. Zapravo, sve veći zahtevi za dobijanje kvalitetnh proizvoda animalnog porekla za ljudsku ishranu doveli su do upotrebe antibiotika u svrhu prevencije bolesti životinja i stimulisanja rasta.

To je smanjilo uginuća i troškove lečenja, a i pozitivno je delovalo na prirast, konverziju hrane i kvalitet mesa. Međutim, upotreba farmakloških preparata ispoljila je negativne efekte u vidu stvaranja rezistencije patogena na primenjene antibiotike kod životinja ali i ljudi. Zbog toga je Evropska Unija još 2006. zabranila upotrebu antibiotika u ishrani životinja i od tada se intenzivirao rad na istraživanju zamene antibiotika drugim biološki aktivnim supstancama.