Čitaj mi!

Kontrakultura

"Koja Sfinga od cementa i aluminijuma je jakim udarcem otvorila lobanje i pojela im mozgove i maštu? Moloh! Samoća! Prljavština! Ružnoća!"

Ova vizija sveta, nimalo poetična i surova u svojoj eksplicitnosti, deo je poeme Urlik Alena Ginzberga objavljene 1955. godine. Takva slika stvarnosti kojoj Ginzber nije povlađivao lirikom i romantičarskom poetskom metaforom, izazvala je burne reakcije u vremenu nastanka te je izdavač završio pred sudom. Keruak, Ginzberg i Barouz kao sveto trojstvo bitnika i pokreta koji je težio alternativnom delovanju u kulturnoj matrici jednog doba, nastavak su tradicije protivljenja glavnim kulturnim tokovima.

Tema nove epizode Časa anatomije je kontrakultura. Potreba da se, ne u alternativnim ili subkulturnim tokovima potvrdi polje kontradelovanja, već da samo to polje postane izvorište novih vrednosti. Pokušali su to avangardisti s početka 20. veka, pokušali su bitnici, pokušali su hipici, rok i pank muzika... Pitanje je, međutim, da li su u tome uspeli. Takođe je pitanje u odnosu na koju i kakvu društvenu i kulturnu matricu se vrši proboj u nove "svetove".

Danas, kada je hladnoratovska podela sveta prošlost a tendencije globalnih tokova u društvu i kulturi sadašnjost, takvo pitanje je izrazitije. Šta imamo a šta možemo da očekujemo, šta sanjamo a šta nam se događa...

U studiju će o tome razmeniti mišljenja rok kritičar i psiholog Žikica Simić i istoričar Predrag Marković a pridružiće im se sociološkinja Ivana Spasić i umetnik, strip autor Saša Rakezić Zograf.

Urednica emisije: Marija Nenezić
Režija: Maja Mandić