Čitaj mi!

Mira Adanja Polak: Ekskluzivno

Kada je umro Tito?

Postoji neko nepisano pravilo... da pravi svedoci ređe progovaraju... važno je poznavati ih i steći njihovo poverenje. Važno je da govore jer su svedoci istorije.

Njihova kazivanja mogu biti uvek od koristi.

Todor Mirković je bio lični sekretar Josipa Broza Tita u poslednjoj godini Titovog života.

Tih godinu dana na Brdu kod Kranja dok je Tito bio u bolnici svakodnevno mu je donosio poštu i saopštavao mu vazne stvari. Tito bi sva dokumenta pregledavao i označavao sa slovom V što je značilo da ih je video.

Po vokaciji Todor Mirković bio je obaveštajac koji je verovatno mnoge tajne i sam od sebe sakrio. U svojoj devedest i prvoj godini primio me je u svom domu i govorio o nekim detaljima koji mogu da budu zanimljivi kada god rekonstruišemo našu istoriju.

Posao koji je radio podrazumevao je diskreciiju, preciznost i tačne podatke. Napisao je više stručnih knjiga.

Njegovo kazivanje danas kao vrsnog poznavaoca odnosa istoka i zapada kao i blokovksih odnosa korisni su u rešavanju sličnih situacija.

Pitala sam ga kada je Tito umro?
Koje tajne nikada nije nikome kazao?
Kako on tumači jak akcenat koji je Tito imao u govoru.
Da li ga je iko konsultovao kada su njegova znanja mogla da budu od koristi?
Kako vidi sadašnju situaciju u zemlji?

Autor Mira Adanja Polak