Čitaj mi!

Trezor

25 godina od poslednjeg Kongresa SKJ i početka raspada Jugoslavije

Osušeni karanfil na reveru - naslov je pozajmljen iz članka novinara Ivana Torova. Poslednji 14. vanredni kongres SKJ, koji je počeo 20. januara 1990. u Beogradu. Zbog neslaganja u rešavanju ključnih problema jugoslovenske zajednice, slovenačka, a zatim i hrvatska delegacija napustile su taj skup. To je bio kraj Saveza komunista Jugoslavije, a smatra se da je time počeo raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije, SFRJ. Tokom emisije se citiraju mnogi tekstovi kolumniste Ivana Torova, zatim novinara Olge Ramljak i Bogdana Tirnanića kao i izjave povodom Kongresa koje su štampane u dnevnom listu "Borba" prof. dr Zagorke Golubović, književnika Borislava Pekića, filmskog reditelja Fadila Hadžića... Prema nalazima ankete, prenosi "Borba" napis iz "Slobodne Dalmacije": Prosječni je Jugosloven izuzetno zabrinut za političku situaciju u zemlji, vrlo je kritičan prema SKJ, svaki drugi očekuje promjene od kongresa SKJ, a koleba se između jednopartijskog i višepartijskog sistema. Tek 1,7 posto ispitanika nije zabrinuto političkom zbiljom Jugoslavije, a jako zabrinutih je 75,1 posto. Najviše je zabrinutih na Kosovu, a najmanje u Makedoniji... Tek nešto više od četvrtine stanovništva vjeruje u pozitivne pomake koje će inicirati 14. kongres SKJ. Najoptimističniji su Crnogorci, gdje 39,5 posto anketiranih vjeruje u pozitivne promjene, a najskeptičniji Slovenci, kojih tek 10.3 posto smatra da će biti pozitivnih efekata Kongresa.
U dokumentaciji Televizije Beograd sačuvane su sve trake sa direktnog prenosa ovog trodnevnog skupa, sve specijalne emisije i kongresne hronike, kao i sve emisije drugog Dnevnika tokom kongresnih dana koje je realizovala zajednička redakcija Jugoslovenskih televizijskih centara.

- Urednik istraživač Vesna Ignjatović, saradnik realizator Nataša Janjuz, autor Bojana Andrić
- Premijerno emitovano 20.01.2006, reprizirano 08.02.2011, 20.01.2015, 24.02.2015 (RTS SAT); Redakcija za istoriografiju, urednik Bojana Andrić

Dnevnik u pola osam - snimak celovitog drugog Dnevnika od 23. januara 1990. godine, u kojem su sumirani događaji tokom 14. vanrednog kongresa SKJ.

- Učesnici: urednik i voditelj Aleksandar Crkvenjakov; izveštači: Sonja Đurić, Nino Brajević, Milorad Petrović, Milisav Milić, Risto Bajalski (dopisnik "Politike" iz Moskve), Krste Bijelić
- Realizator Violeta Kličković
- Premijerno emitovano 23.01.1990, Redakcija informativnog programa, Predrag Vitas; reprizirano u "Trezoru" 20.01.2006; 08.02.2011, 20.01.2015, 24.02.2015 (RTS SAT)