Čitaj mi!

Život u okupiranom Beogradu 1941-1944.

Sedma epizoda: Godina poslednja

U sedmoj, poslednjoj epizodi dokumentarne serije Život u okupiranom Beogradu 1941-44. Godina poslednja sagovornici, istoričari i svedoci govore o poslednjoj godini okupacije i pripremama kolaboracionog aparata za bežanje i skrivanje pred jedinicama NOVOJ i sovjetske armije koje su nadirale ka Beogradu. Takođe biće reči o licima iz sfere javnog života, intelektualcima, profesorima, umetnicima i drugima koji su ušli u otvorenu kolaboraciju sa okupatorom i o njihovoj sudbini posle oslobođenja.

I revolucionarna pravda posle rata bila je selektivna: u istim slučajevima pojedinci su oslobađani krivice i kažnjavani najtežim kaznama. O tankoj liniji između kolaboracije i preživaljavanja govore svedoci i istoričari. Breda Kalef, Branislava Ristović, dr Dragomir Bondžić, dr Aleksandar Stojanović, dr Radosav Tucović, dr Rade Ristanović, dr Bojan Đorđević, i Dušan Nokodijević.

Scenario i režija Nenad Milošević