Čitaj mi!

TV prozor

Povodom dvadest godina od smrti reditelja Savem Mrmka, pionira Televizije Beograd

Sava Mrmak, TV i filmski reditelj, scenarista, filmski pedagog i pionir Televizije Beograd (Zemun, 4. mart 1929 - Beograd, 9. oktobar 2002)

Iz biografije - Sava Mrmak TV i filmski reditelj, scenarista i televizijski pedagog, diplomirao režiju na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu. Autor je sedam kratkometražnih filmova, prema sopstvenim scenarijima. Debitantski kratki igrani film Milicija snimio je 1956, a dugometražni Zvižduk u osam, 1962. U Televiziji Beograd radio je kao reditelj od samog početka, 1958. U prvo vreme režira muzičke i šou programe, zatim popularne kviz emisije, kasnije se opredeljuje za televizijsku dramu, najčešće s istorijskom sadržinom. Najpoznatije režije: Slom, Vreme zločina, Banjica, Odlazak ratnika - povratak Maršala, Poslednji čin, 1948. Velike režije, tokom devedesetih bile su o Dositeju Obradoviću, Dinastiji Obrenović, a poslednje delo Proleće u Limasolu, 1998. godine. Sava Mrmak (u TVB od 1958. do 1994) predavao je TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i na Akademiji umetnosti Univerziteta "Braća Karić".

- Premijerno emitovano u "Trezoru" 05.10.2004, reprizirano 08.10.2012; Redakcija za istoriografiju

Trezor jedan život - dve karijere - Budući da je jedan od pionira Televizije Beograd reditelj Sava Mrmak, poslednje godine svog života više posvetio pedagoškom radu, obratili smo se Akademiji umetnosti BK, gde u znak dubokog poštovanja i priznanja Katedra TV režije sada nosi ime "Sava Mrmak", da saznamo nešto više o radu "našeg" reditelja, a "njihovog" profesora. Uporedo sa rediteljskim radom, Mrmak je predavao TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a od 1995, od samog osnivanja vodi Katedru TV režije na Akademiji umetnosti Univerziteta "Braća Karić". Sećanje na Savu Mrmka i njegov pregalački rad sa studentima evociraju za Trezor direktor Akademije umetnosti Dušan Đoković, sadašnji šef Katedre TV režije mr Dragan Elčić i nekadašnji studenti Save Mrmka a sadašnji asistenti na Katedri Ivan Pešukić i Danilo Paškvan. Katedra "Sava Mrmak" predstavlja se u Trezoru i izborom studentskih radova koji su nagrađeni na međunarodnim i domaćim festivalima. Treba svakako spomenuti i to da je Redakcija, kao prilog građi za istoriju TVB, dobila nekoliko scenarija sa rediteljskim beleškama baš posredstvom Katedre TV Režije "Sava Mrmak".

- Učesnici:direktor Akademije BK Dušan Đoković, asistenti na Akademiji BK: Ivan Pešukić, Danilo Paškvan; šef Katedre TV režije, mr Dragan Elčić

- Snimano 10.09.2004, premijerno emitovano u "Trezoru" 07.10.2004, reprizirano 09.10.2012; Redakcija za istoriografiju

O kvizu - o prvom kvizu Televizije Beograd Da ili ne iz 1965. govore Miloje Orlović i Miodrag Marinković, a Sava Mrmak o seriji kviz emisija Sve od sebe iz 1971. i naporima da se u direktne prenose iz prepune sale Doma sindikata, sem teških pitanja i takmičenja u znanju unese i malo zabavnih elemenata.

- Korišćeni delovi iz emisija prvog ciklusa serije Vreme televizije, scenariste dr Miroslava Savićevića i reditelja Nikole Lorencina, iz 1994. godine

- Emitovano u "Trezoru" 09.10.2012; Redakcija za istoriografiju

Sećanje - prilog je sačinjen od dela intervjua dr Radoslava Lazića sa Savom Mrmkom iz 1997. godine, objavljenim u knjizi Estetika TV režije, i sećanja kamermana Mladena Pike Relića na rad sa Mrmkom na velikim istorijskim TV dramama, uzetim iz emisije Ja sam nigde iz 2008.

- Sačinili: urednik-istraživač Vesna Ignjatović, asistent režije Bojana Balandžić, montažer Milorad Ćitić, autor Bojana Andrić

- Proizvedeno 2009/2012, premijerno emitovano u "Trezoru" 11.10.2012; Redakcija za istoriografiju