Čitaj mi!

Fakti i fikcija: Dve Olge

Mlada istoričarka Olga, tragajući za detaljima iz života Olge Horstig, počinje da se poistovećuje sa njom, kao što je njen kolega Jovan počeo da se poistovećuje sa Jovanom Aleksijevićem.

Olgina fikcija, zasnovana na dokumentima i literaturi, odvodi je u masonsku ložu "Pobratim" što je u vreme Pavla Horstiga bilo nemoguće. Olga Horstig tu upoznaje svoga dedu. Oni vode fiktivni dijalog o događajima koji su bili posle smrti Pavla Horstiga. To je dijalog dva vremena, dve svesti.

Mladi istraživači Olga i Jovan dolaze do saznanja o događajima u vezi sa aneksijom Bosne i Hercegovine 1908. godine. Fon Pilis donosi Nikoli Pašiću poverljivu informciju. Loža "Pobratim" rspravlja o aneksiji i pokušava da preko svoje „zaštitinice", Velike lože Ugarske upoznaju prijatelje u svetu sa posledicama te odluke...

Najava za provajdere: Olga i Jovan su počeli da se poistovećuju sa likovima čiji su život istraživali i divili se njihovom radu.