Čitaj mi!

Edu global

Energija vetra je jedan od najbrže rastućih izvora energije na svetu. Da bi dodatno proširili mogućnosti energije vetra i koristi koje ima za zajednice, naučnici rade na rešavanju tehničkih i društveno-ekonomskih izazova na putu ka budućnosti dobijanja čiste energije. Istraživali smo koliki je vetro-potencijal naše zemlje.

Izabrali smo nekoliko priloga iz sveta koji svedoče o sve vidljivijim posledicama klimatskih promena. Mozambik je jedna od zemalja u Africi koja je najviše pogođena teškim vremenskim prilikama dok Maldivi izgledaju kao raj na zemlji ali su zapravo jedna od najugroženijih država zbog porasta nivoa mora.

Prvi put u Evropi jedno prirodno dobro dobilo je status pravnog lica. Malo more je laguna na jugoistoku Španije koju već godinama muče epizode intenzivnog zagađenja. Zahvaljujući novom zakonu, proisteklom iz narodne inicijative, građani se nadaju da će konačno uspeti da izvedu zagađivače pred sud.

Iz naše zemlje, izdvajamo vest da će planina Rudnik, poznata vazdušna banja i predeo izuzetnih odlika, nakon stručnog istraživanja biti strože zaštićena.

Urednik serijala: Jelena Radović Jovanović