Čitaj mi!

Eko perspektive: Vinogradarstvo 21. veka

U vinogradima širom Srbije otkriveno je 11 novih, autohtonih sorti vinove loze za koje do sada svet nije znao. Ovo otkriće samo je deo velikog projekta "Valorizacija genetskih resursa vinove loze u Srbiji, genomski pristup za vinogradarstvo 21. veka".

U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljeni su rezultati studije o genomskoj karakterizaciji starih sorti vinove loze u vinogradima Srbije i utvrđivanju njihove autohtonosti. To je bila prilika da razgovaramo sa naučnicima koji su radili na ovom istraživanju i u emisiji Eko perspektive - Vinogradarstvo 21. veka zabeležimo svedočenja o izuzetnim otkrićima i blagu koje čuvaju stari srpski vinogradi.

Projekat je pokrenuo Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, a u njemu su učestvovale brojne institucije; Poljoprivredni fakulteti iz Beograda i Novog Sada, Institut za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu, Departman za biologiju i ekologiju Prirodno- matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a deo istraživanja obavljen je na Institutu za vino i vinovu lozu Univerziteta u La Riohi u Španiji. Direktor čuvene institucije, prof. dr Hoze Martinez Zapater, prezentovao je rezultate istraživanja i za gledaoce RTS objasnio kako prošlost može da trasira put budućnosti zahvaljujući primeni najsavremenijih genomskih tehnologija.

Urednik: Nataša Nešković