Profesionalci: Docent dr Dušan Keckarević

Molekularni biolog, forenzički genetičar

Dr Dušan Keckarević molekularni biolog
Dr Dušan Keckarević molekularni biolog

Rođen je 1971. godine. Diplomirao je i doktorirao na Biološkom fakultetu u Beogradu. Docent je na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju Biološkog fakulteta, i predavač na master i doktorskim studijama za predmete Uvod u forenzičku genetiku i Forenzička genetika. Osnivač je master modula Forenzička biologija.

Predaje i Biološku hemiju na Fakultetu za Fizičku hemiju. Od 2008. godine je stalni sudski veštak za forenzičku genetiku - DNK analizu Ministarstva pravde Srbije.

Pomoćnik je rukovodioca Centra za humanu molekularnu genetiku za veštačenja u oblasti krivično-pravnih procedura i predavač sudijama, tužiocima i pripadnicima policije Član je Srpskog biološkog društva, Društva genetičara Srbije i Međunarodnog udruženja genetičara.

Autor emisije Dragan Stanojević

broj komentara 0 pošalji komentar