Mira Adanja Polak: Ekskluzivno

Titovi Brioni

Brioni su dugo bili nepoznanica pa i danas obavijeni su nekim velom nedostupnosti i malih tajni...

Znamo ko je odlazio i ko je mogao da letuje tamo u Titovo vreme.

Otvaranje Briona bilo je postupno i do dana današnjeg ne možete videti baš sve niti ulaziti u neke delove u kojima se nalaze rezidencije onih kojih više nema.

Vila Edvarda Kardelja i Aleksandra Rankovića su danas još uvek ekskluzivni objekti sa patinom i stilom sesdesetih godina i udaljeni od očiju javnosti. Mnoge od ovih vila nalaze se u ponudi za letovanja onih koji mogu da plate.

Imala sam priliku da sretnem Vojmira Vukšanovića arhitektu koji je među poslednjima napustio Brione. Još kao dečak koji je na Brionima išao u školu pamti vremena o kojima sve manje znamo. A izgovara i jedan podatak koji do sada nikada nismo čuli i da li su Titu bili poznati Brioni i pre nego što su mu pripali.

Vesna Klunić Danko provela me je kroz Nacionalni Park i Muzej u kome se nalaze svedočanstva ko je sve dolazio na Brione i dok nisu bili samo Titovi.

Mnogo toga se promenilo od tog vremena ali je ostala fama da se na Brione ne možete otići tek tako..... A danas tu dolaze oni koji znaju da cene prirodne lepote, čisto more i vole mir.

Boravak na ovom ostrvu daje utisak da ste van vremena i van događanja i ta izolacija sa svim odlikama nekog prošlog vremena jeste nešto posebno.