Desant na Drvar

Desant na Drvar je jugoslovenski crno-beli partizanski film u režiji Fadila Hadžića.

Scenario, koji je Hadžić napisao zajedno sa Borom Ćosićem, prikazuje događaje vezane uz desant na Drvar, odnosno pokušaj nemačkih snaga da likvidiraju partizane iznenadnim padobranskim desantom na Drvar gde je tada bio smešten partizanski vrhovni komandant Tito.

Početkom 1944. godine Hitler naređuje svom generalu Renduliću da u najkraćem roku likvidira Josipa Broza Tita i ustanički pokret u Jugoslaviji koji predstavlja za Nemce stalnu opasnost. Iznenadni nemački desant na Drvar nije, uspeo zbog hrabrosti boraca u završnoj bici kod Titove pećine, koju Nemci žele da osvoje po svaku cenu.

Uloge: Ljubiša Samardžić, Pavle Vujisić, Maks Furijan, Mata Milošević, Marija Lojk...
Režija: Fadil Hadžić