Široko je lišće

Mlada novinarka dobija zadatak da snimi reportažu o učesnicima narodnooslobodilačkog rata iz ovog kraja. U sremskom selu sreće obične, jednostavne ljude.

Mlada novinarka dobija zadatak da snimi reportažu o učesnicima narodnooslobodilačkog rata iz ovog kraja. U sremskom selu sreće obične, jednostavne ljude.

Široko je lišće
Široko je lišće

Otkriva da se tu nalazila slobodna teritorija i partizanska škola. Preživljavajući sve događaje mlada novinarka sazreva identifikujući se sa učesnicima revolucije.

Široko je lišće
Široko je lišće

Uloge: Bekim Fehmiju, Mira Banjac, Jadranka Selec, Ksenija Martinov...

Režija: Petar Latinović