Čitaj mi!

Mira Adanja Polak: Ekskluzivno

Video što drugi ne vide - Aleksandar Joksimović

Kada neko ima tako bogat umetnički život, i služi ga dobro zdravlje a živi u miru sam sa sobom onda jedna emisija ne može da dočara ni talenat ni posvećenost a ni razmere jednog raskošnog talenta. Zato je ovo druga emisije o Aleksandru Joksimoviću koji sređuje svoje skice, svoje predmete koje je sakupljao godinama i koji se seća svega čega se nije setio u prvoj emisiji.

Njegov dom je kao pravi muzej u kome se živi jer se stalno nešto dodaje i premešta. Jer i stvari pričaju o jednom života.

Predmeti u stanu Aleksandra Joksimovića žive svoj život i menjaju svoja mesta.

Svakog puta kada sam bila kod njega nešto je radio i pomerao nalazeći pravi ugao za posmatranje nečega što stoji sada na drugom mestu na zidu.

Sakupljao je predmete našeg podneblja dok nikada niko na njih nije obraćao pažnju.
Video je ono sto niko nije video. Prepoznavao je budućnost i upozoravao da je autentičnost jedne zemlje važna i da je treba prepoznati i čuvati.

I kada sam sve složila i sve ispričala opet sam pomislila da ću morati opet da se vratim jer tu ima još .....