Čitaj mi!

Filozofija i... Umetnost, 1. deo

Savremeno doba donelo je novo shvatanje umetnosti. Pred modernim umetničkim delima često se zastane sa upitanošću šta to delo predstavlja. Široj javnosti nije poznato da su u modernoj umetnosti isprepletane filozofija i umetnost. Jedno od osnovnih pitanja fiozofije bio je njen odnos prema umetnosti.

U dvodelnom ciklusu emisije Filozofija i umetnost, prof. dr Miško Šuvaković objašnjava odnos između filozofije i umetnosti kroz vekove, pojavu savremenih umetničkih izraza i pravaca od impresionizma, ekspresionizma, dadaizma i novih umetničkih medija, poput fotografije, filma, kao i uticaja filozofije na savremeni balet.

Urednik je Jasmina Vujnović-Milošević.