Čitaj mi!

Mira Adanja Polak: Ekskluzivno

Prvi čuvar Jovanke Broz

Dok gledate seriju o Jovanki Broz na RTS poslušajte nekoga ko je bio dugo u blizini Jovanke Broz dok je bila odvojena od Tita.

Kazivanje njenog čuvara je autentično istinito a ja znam da mi nije rekao sve.

Milanko Gašević - Gaša radio je kao policajac, kada je dobio posao da čuva Jovanku Broz, odmah od prvog dana kada su je odvojili od Tita i kada se doselila iz Belog dvora u Bulevar mira broj 75. Tu je ostao čitavih 15 godina.

Prvo su ga postavili da stoji ispred kapije, pa je nakon nekog vremena dobio kućicu u dvorištu ove vile i na kraju svog službovanja u Beogradu premešten je u samu vilu gde je Jovanka Broz smeštena.

Među njima se vremenom razvilo prijateljstvo, koje je trajalo sve do premeštaja Milanka Gaševića na novi posao u konzulat u Minhenu.

On prvi put govori o njihovom prijateljstvu i izgrađenom poverenju koje nikada nije prekršio. Poštovao je njenu privatnost.

Jovanka Broz je mogla slobodno da se kreće, ali nije mogla da bude bez pratnje i obezbeđenja koje je bilo tu radi njene lične bezbednosti.

Kao pravi čovek bezbednosti - nije do sada podelio svoja sećanja na to prijateljstvo. Ja ga se sećam kao čoveka koji me je puštao do Jovanke Broz na intervjue koje sam radila. Posle toliko godina, a prošlo je 35 godina, potražila sam ga u njegovom domu da zabeležim njegova sećanja.