Čitaj mi!

Mira Adanja Polak: Ekskluzivno

"Nismo znali šta smo imali - Oto Bihalji Merin

Našla sam se u stanu gde je živeo i radio Oto Bihalji Merin, pisac, istoričar, kritičar, slikar. Sa ženom Lizom, bili su bračni par koji je živeo i mislio ispred svog vremena. Prvi je ukazao na naivnu umetnost koja tek mnogo kasnije dobija na značaju u svetu.

Oto Bihalji Merin bio je intelektualac širokih pogleda, ispred svog vremena. Studirao je slikarstvo, a istoriju umetnosti studirao je u Berlinu.

Pisao je filosofske tekstove, a bio je i novinar koji je promovisao naivnu umetnost i video ono što drugi ne vide.

Sa mnogo prijatelja, uvek ispred svog vremena i ne najbolje shvaćen u sredini u kojoj je živeo i radio.

Zatekla sam se sa kamerama u njegovom domu, i na osnovu kazivanja Ivane Bašičević Antić, koja je na čelu Muzeja marginalne i naivne umetnosti u Beogradu, šetam kroz njegov stan i slušam o svemu sto je Oto Bihalji Merin umeo i radio.

Njegov stan svedoči o intelektualnim krugovima Beograda, kada su se okupljali oni koji su raspravljali o svemu što se događa na umetničkoj sceni Beograda i sveta. Osnivač je izdavačke kuće Nolit, često osporavan, čekao je neko drugo vreme, o čemu svedočimo u njegovom domu, gledajuci internacionalna priznanja.

Imao je oko za tada neobičnu umetnost, koja je predskazivala nove trendove danas priznate u svetu.

Sačuvan je ambijent jednog beogradskog stana, u jednom vremenu koga više nema. Sve je kao što je nekada bilo i pomaže da sagledamo umetničku scenu i život jednog Beograda koji polako nestaje.