Čitaj mi!

Radopolje

Nemačka kaznena ekspedicija spalila je selo Radopolje i pobila sve muškarce.

Kada se u porušenom selu, odmah posle rata, pojavljuju prvi muškarci, Kata Plećaš, predsednik odbora, veruje da će obnoviti Radopolje. I ovi muškarci, međutim, stradaju i postavlja se pitanje hoće li Radopolje još jednom ostati "selo crnih marama... prokleto, pod gorom prokletom".

"Radopolje"

Uloge: Milena Dravić, Boris Dvornik, Aleksandar Gavrić, Olivera Marković, Rade Marković...

Režija: Stole Janković