Čitaj mi!

Mira Adanja Polak: Ekskluzivno

Prvi čuvar Jovanke Broz

Živimo u sredini u kojoj se mnoge istine saznaju naknadno. O Jovanki Broz nije još ispričana prava priča kao da nije prošlo još dovoljno vremena.

Mira Adanja Polak i Milenko Gašević - Gaša
Mira Adanja Polak i Milenko Gašević - Gaša

Nedavno smo zavirili u njen orman, prisustvujemo na reviji ovih dana u kreativnoj obradi njenog stila. Mladi kreatori iz republika nekadašnje Jugoslavije doprinose  oživljavanju tog vremena.

Da bi o ličnosti Jovanke  Broz saznali još više intervjuisala sam Milanka Gaševića - Gašu koji je  radio kao policajac i tada dobio posao da čuva Jovanku Broz od prvog dana kada su je odvojili od Tita i kada se doselila iz belog dvora u Bulevar mira broj 75. Tu je ostao čitavih 15 godina.

Prvo su ga postavili da stoji ispred kapije pa je nakon nekog vremena dobio kućicu u dvorištu ove vile i na kraju svog službovanja u Beogradu premešten je u samu vilu gde je Jovanka Broz smeštena.

Među njima se vremenom razvilo prijateljstvo koje je trajalo sve do premeštaja Milanka Gašovića na novi posao u konzulat u Minhenu.

On govori prvi put o njihovom prijateljstvi i izgrađenom poverenju koje on nikada nije prekršio. Poštovao je njenu privatnost...

On govori o tome da je Jovanka Brzo mogla slobodno da se kreće, ali da nije mogla biti bez pratnje i obezbeđenja koje je tu bilo radi njene lične bezbednosti.

Kao pravi čovek bezbednosti nije do sada podelio svoja sećanja na to prijateljstvo.

Mira Adanja Polak i Milenko Gašević - Gaša
Mira Adanja Polak i Milenko Gašević - Gaša

Ja ga se sećam da je on bio taj čovek koji me je pustao do Jovanke Broz na intervjue koje sam radila. Posle toliko godina a prošlo je 40 godina potražila sam ga u njegovom domu da zabeležim njegova sećanja.