Veliki mitovi: Antigona

Vladar koji je nekad sijao kao zvezda, sada se gasi. Evo veličanstvenog kralja koji je vladao Tebom, smrtnika koji je savladao sfingu i rasvetlio dotad nerešive zagonetke. To je oceubica i incestuozni Edip. On luta proteran i osuđen na izgnanstvo. Samo je njegova najstarija kći Antigona ostala uz njega.

Međutim, tu se porodična tragedija ne završava. Edipovi sinovi, Eteokle i Polinik, suviše su mladi da bi vladali. Namesništvo preuzima njihov ujak Kreont. Kreont odbija da strogo postupi prema Edipu jer smatra da je Edip u samokazni kopanjem sopstvenih očiju sam sebe dovoljno osudio. Ova odluka je Eteokla i Polinika razbesnela. Osramoćeni zbog oca i gnevni, ovi ratoborni i gordi mladići hvataju Edipa i bacaju ga u jednu od tamnica u palati, dok će njih dvojica u budućnosti započeti krvavu bitku za tebanski presto. U ovom beznađu samo jedna ličnost sačuvaće prisebnost i ljubav. Biće to Antigona.

repriza, 20. maj u 06:34 i 14:34

broj komentara 0 pošalji komentar