Trst – raskršće naroda, jezika i kultura, 4-5

Gentili ma violenti. Zajedno sa Venecijom, Bečom i Budimom, Trst dugo zaokuplja pažnju naučnika kao centar u kome se od prvih decenija 18. veka formirala kolonija srpskih trgovaca. S vremenom ovaj grad postaje jedna od baza za stvaranje moderne srpske kulture.

Plemeniti ali drski, kako i nosi naziv četvrta epizoda serijala, bili su Srbi doseljenici u Trst. Prvi od uspešnih i značajnih bio je Jovo Kurtović. Plemeniti čovek velikog autoriteta, trgovac. Njegovo enormno bogatstvo bilo je veoma zapaženo u carevini. Sedamdeset godina neprekidno je živeo u Trstu i bio je jedan od stubova tršćanske trgovine; jedan od utemeljivača novog, lučkog trgovačkog Trsta.

repriza, 8. april u 04:00 i 12:00

broj komentara 0 pošalji komentar