Svedoci vekova: Bogorodica Ljeviška 1. deo

Bogorodica Ljeviška je crkva u Prizrenu, zadužbina kralja Milutina. Podignuta je 1306-1307. godine, na ostacima katedrale iz 11. veka, koja je takođe osnovana na mestu starije, ranohrišćanske crkve.

Crkva je istorijsko sedište episkopa prizrenskog. Najstarije sačuvane freske u crkvi potiču iz treće decenije 13. veka.
Za vreme turske vlasti, u 18. veku, freske su izubijane čekićem, pokrivene slojem maltera i prekrečene, a crkva je pretvorena u džamiju. Freske su ponovo otkrivene tek sredinom prošlog veka. Posle restauracije, opet su početkom 21. veka pretrpele velika oštećenja.
Bogorodica Ljeviška je 2006. godine upisana na Uneskovu listu svetske kulturne baštine.

repriza, 04. jun u 00:35 i 08:35 

broj komentara 0 pošalji komentar