Libela: Manastir Praskvica

Libela je posvećena šeststogodišnjici manastira Praskvice, zadužbini Balše III Stratimirovića koji je, prema povelji iz 1413. godine - sa vlastelom svojom Paštrovićima - sagradio Crkvu Sv. Nikole.

Manastir Praskvica je, pored ostala tri velika paštrovska manastira: Duljeva, Reževića i Gradišta, tokom vremena opstao kao najznačajniji verski i politički centar Paštrovića, koji u okviru kompleksa manastira budvanskog priobalja baštini bogato sakralno i svetovno istorijsko blago - freske, ikone, iluminirane rukopise i stare štampane knjige - dela domaćih, srpskih majstora Radula i Dimitrija Daskala, rodonačelnika slikarske porodice Rafailovića iz Risna. Raskošni duborezi i pozlaćeni ikonostas u Crkvi Sv. Nikole izradio je Nikola Aspioti, Grk sa Krfa. Među dragocenostima crkvenih stvari ističu se srebrni i zlatni obredni predmeti, dela umetnika domaćih zlatarskih radionica, kao i vredni pokloni sa ruskog dvora i Sinoda tokom dugogodišnjih bliskih veza.
Tumačenje i posmatranje sakralno-svetovnih celina, ukazuje na specifičnost geoistorijskih prilika ovog podneblja, povezujući se sa savremenim spomenicima Zetske Skadarske Svete Gore, ali i duhovnim središtima Moravske - Resavske - Srbije, jedinstvenih u iskrenoj posvećenosti očuvanja pravoslavlja.
U emisiji učestvuju mitropolit Amfilohije, princeza Jelisaveta Karađorđević, prof. dr Aleksandar Čilikov, dr Miroslav Luketić, prof. dr Anika Skovran, Lucija Đurašković, jeromonah Kliment, iguman Dimitrije Lakić, Simo Armenko, Stevo Davidović i dr Mila Medigović Stefanović.
Urednik i autor: Maja Skovran
Direktor fotografije: Hadži Vlada Mijailović
Montaža: Milan Radičević

repriza, 23. jun u 09:00 

broj komentara 0 pošalji komentar