Svedoci vekova: Ohrid - Sveta Sofija

Postoje samo četiri drevna saborna hrama Sv. Sofije na svetu. Jedan je u Ohridu. Arhiepiskopska crkva, iako iz 11. veka, u svom kontinuitetu vezuje gotovo sve hrišćanske epohe na Balkanu: od one rane do današnjeg dana.

Trobodna bazilika pruža svedočanstvo suptilne veličine kako vizantijskih ktitora tako i srpskih vladara. Njen danas potpuno sačuvan izgled oduševljava arhitekturom eksterijera, ali i najprefinjenijim slikarstvom vizantijskog zografskog kruga.

Urednik i scenarista: Petar Savković

repriza, 16. jul u 00:33 i 08:33 

broj komentara 0 pošalji komentar